Wat is de cvba Aspiravi Samen?

Aspiravi Samen cvba is een coöperatieve vennootschap die werd opgericht op 29 maart 2010 en werd erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie.
 
De doelstellingen van Aspiravi Samen cvba zijn de werving van coöperatief kapitaal voor investeringen in vennootschappen actief in de sector van de hernieuwbare energie en het promoten van die hernieuwbare energie. Aspiravi Samen cvba wil hierbij zoveel mogelijk burgers betrekken die elk een welomschreven en beperkte inbreng kunnen doen, en die betrokken worden bij de verdere activiteiten van en dienstverlening door de coöperatie.
Op die manier wil Aspiravi Samen cvba burgers de kans geven een bijdrage te leveren aan de realisatie van een duurzame en CO2-neutrale omgeving.
 

--> De statuten van de coöperatieve vennootschap kan u hier raadplegen

--> Het corporate governance charter dd. 02/10/2015 kan u hier raadplegen.
      Het oude corporate governance charter dd. 11/10/2013 kan u hier nalezen.

 

Voor meer info kan u terecht op: aspiravi-samen@hefboom.be, telefonisch op 02 265 01 59 of per post naar Vooruitgangstraat 333 bus 5, 1030 Brussel.