Skip to content

Investeer

in Aspiravi Samen cv

Bouw

mee aan een duurzame samenleving

Geniet

van de opbrengsten van windenergie

Scroll
http://Aspiravi%20Samen

Over Aspiravi Samen cv

Aspiravi Samen cv is een coöperatieve vennootschap die in 2010 werd opgericht door o.a. Aspiravi nv en Hefboom om omwonenden de mogelijkheid te geven mee te investeren in en te genieten van de opbrengsten van windenergie.

Van zodra de bouw van een nieuw project start, worden er informatiecampagnes opgezet om de omwonenden te informeren over het windpark én over de mogelijkheid om te participeren. Zo dragen zij niet alleen bij tot de groei van lokale energie, maar ook tot een groter draagvlak voor lokale windenergie.

De door Aspiravi Samen cv opgehaalde kapitalen bij haar coöperanten, worden ENKEL geïnvesteerd in projecten in exploitatie en projecten in opbouw. Er worden GEEN kapitalen geïnvesteerd in projecten die nog niet finaal vergund zijn en dus nog in procedure zijn.

Aspiravi Samen cv telt begin 2023 reeds 4.000 burger-coöperanten, die ruim 10 miljoen euro kapitaal investeerden in de windenergieprojecten van Aspiravi nv.

http://Aspiravi%20Samen