Skip to content

Over Aspiravi Samen

Wie is Aspiravi Samen cv?

Aspiravi Samen cv is een coöperatieve vennootschap die in 2010 werd opgericht door o.a. Aspiravi nv en Hefboom om omwonenden de mogelijkheid te geven mee te investeren in en te genieten van de opbrengsten van windenergie.

Van zodra de bouw van een nieuw project start, worden er informatiecampagnes opgezet om de omwonenden te informeren over het windpark én over de mogelijkheid om te participeren. Zo dragen zij niet alleen bij tot de groei van lokale energie, maar ook tot een groter draagvlak voor lokale windenergie.

De door Aspiravi Samen cv opgehaalde kapitalen bij haar coöperanten, worden ENKEL geïnvesteerd in projecten in exploitatie en projecten in opbouw. Er worden GEEN kapitalen geïnvesteerd in projecten die nog niet finaal vergund zijn en dus nog in procedure zijn.

Aspiravi Samen cv telt begin 2023 reeds 4.000 burger-coöperanten, die ongeveer 10 miljoen euro kapitaal investeerden in de windenergieprojecten van Aspiravi nv.

Wie is Aspiravi nv?

Aspiravi nv is een Belgische producent van groene stroom, opgericht in 2002 en actief in het ontwikkelen, investeren in, realiseren en exploiteren van windenergieprojecten en andere installaties voor de productie van hernieuwbare energie. De aandeelhouders van Aspiravi nv zijn 94 gemeenten en de Vlaamse Energie Holding (VEH).

Momenteel is de Aspiravi-groep betrokken bij het beheer van 421 windturbines en 2 groene energiecentrales o.b.v. niet-recycleerbaar houtafval, die samen een geïnstalleerd vermogen van 1.719 MW hebben, goed voor de productie van groene stroom equivalent aan het jaarlijks verbruik van ± 1,9 miljoen gezinnen.

Meer info over de Aspiravi-groep vindt u op www.aspiravi.com en via brochure.aspiravi.be

Verslagen Algemene Vergaderingen

Hier kunt u de verslagen van de Algemene Vergaderingen van Aspiravi Samen cv raadplegen.

Jaarrekeningen

Hier kunt u de jaarrekeningen van Aspiravi Samen cv raadplegen.

Statuten

Hier kunt u de statuten van Aspiravi Samen cv raadplegen.