Skip to content
13.06.2024

Opnieuw mooi dividend voor 4.100 burger-coöperanten

Veelgestelde vragen

HOEVEEL BEDRAAGT HET DIVIDEND?

De coöperanten beslissen zelf tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering hoeveel het dividend bedraagt. Het bruto dividend voor roerende voorheffing voor het werkjaar 2023 bedraagt 3%. Als u het aandeel niet het volledige jaar in uw bezit hebt, wordt het dividend pro rata berekend.

WANNEER WORDT HET DIVIDEND UITBETAALD?

De uitbetaling gebeurt eind juni – begin juli. Het dividend wordt uitbetaald op het rekeningnummer dat u heeft opgegeven. Het is niet mogelijk om het dividend automatisch te herinvesteren in nieuwe aandelen.

BETAAL IK ROERENDE VOORHEFFING OP MIJN DIVIDEND?

Tot en met de dividenden betaald in 2017 genoten particuliere aandeelhouders als coöperant van een vrijstelling aan de bron. Er werd tot een dividend van 190 EUR m.a.w. géén roerende voorheffing ingehouden.

Vanaf 2018 is deze regeling afgeschaft, maar vervangen door een verrekening van de ingehouden roerende voorheffing via de personenbelastingaangifte: de eerste schijf van 812 euro aan dividenden per belastingplichtige is voortaan fiscaal vrijgesteld.

De ingehouden roerende voorheffing wordt in mindering gebracht van de te betalen belastingen van het inkomstenjaar. Deze vrijstelling geldt ook voor erkende coöperatieve vennootschappen zoals Aspiravi Samen cv en Limburg wind cv.

Terug naar overzicht